באתר הזה אתם תוכלו למצוא מלא תרוצים כל מיני דברים שונים למשל ל:

 

 

 

 

 

 

להסביר איך אחרתי לבית הספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להסביר למורה למה לא הכנתי שעורי בית

 

        

 

 

 

 

 

 

להסביר למה אחרתי מההפסקה

 

 

 

 

 

 

 

להסביר למה לא הגעתי לחבר/ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להסביר למה את/ה לא רוצים חברות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להסביר איך אפשר  להציע חברות לבן

 

 

 

 

 

 

 

 

להסביר איך אפשר  להציע חברות לבת

 

 

 

 

 

 

      ועוד

 

 

 

 

 

 

 

תוכן פוגע