אני רצה שהיה  אפשר  היה  להביר  כסף  ממשחק  למשחק  אחר 

תוכן פוגע