היי כולם מי שבצעד וחצי

 שיכתוב באחד העמודים

 את המילה הבאה:צעד

 וחצי חדשני צעד וחצי זה

 אני ושיכתוב את מספר

 הקבוצה את השם ואז אני

 אוכל לעדכן את כל זה

בפורום צעד וחצי

תוכן פוגע