חיח 

( כל הזכיות שמורות לסב-בה)

חי

היייעיינ

(כל הזכיות שמורות לסב-בה)

צמנצנמ

תוכן פוגע