חנות הר חומה:

יש בהר חומה חנות גדולה של ילדים שאתם יכולים לבוא אליה

זה ברחוב בן חמו 5.

 

                     זה ליד מכולת

מה שמוכרים בחנות

 צעצועים,מישחקים,מישחקי מחשב,  ועוד ארבה מיני משחקים.

 

 

 

 

HA CVR JUNV JBU,DSUKV AK HKSHO AT,O HFUKHO KHEBU, KCUT TKHV

ZV CRJUC CI JNU 5

                                    ZV KHS NFUK,

NV ANUFRHO CJBU, MGMUGHJO NHAJEHO NHAJEH NJAC 

UGUS TRCV SCRHO

תוכן פוגע