מה בסדרה פרק אחד עונה2

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

1.מי זוממת מיקיאוולי למנות למשרתה האישי? מקס

2.בעזרת מה נלחץ הכפתור של המשגר? המרפק של מונדו

3.כמה שניות יש לגימבו לפני שהוא חיב לפתוח את המצנח? חמש עשרה

4.מיהי דוגמנית הבית של מיקיאוולי דיזיין? מיקיאוולי

5.על מה נעצר המצנח של גימבו? פנס רחוב

6.מה מרח מונדו אל העמו שאי אפשר יהיה לטפס עליו? שמן

7.לפי הבדיקה של סאני החולצה מפיקה גלים___מגנטים? מיקנקטרו

8.כמה אורובות יש למפעל מיקיאוולי? ארבע

9.לאן הולך מונדו אחרי שמיקיאוולי מפתרת אותו? למיקפה

10.בעזרת מה שולטת מיקיאוולי על כולם? משדר על מוחי

תוכן פוגע