ם

 

צ

 

פפי

ים צופיםפרצופיםצ כפי   רפ ו י םו פ צ ריפ

 

 

תוכן פוגע