בדיחות

היו  שלושה עטלפים :עטלף קטן,עטלף גדול ועטלף בינוני הם היו צריכים להשיג דם.

 

העטלף הגדול חוזר עם דם מסביב לפה

אבא שואל מאיפה הדם? מהעכבר בפינה

 

 

העטלף הבינוני חוזר עם דם על הלשון

 

 

האבא שואל מאיפה הדם ?     מהפרה שמימול

 הקטן חוזר עם כל הפרצוף מלא דם     האבא שואל מאיפה הדם?

רואה את הקיר שם לא ראיתי אותו והיתנגשתי בו

 

 

תוכן פוגע