שלום אני ליאת ואי אספר לכם אל חיים פעמיםסרט חדש יצה שנה הבעה הכול שם  סרטנים תמונות מהסרט ואיתקנים אבל מי שלא ישמור אל הכללים יורכק לשבוע הכללים הם

1.אין לתת  פרטם

2.לא לדבר לא יפה

3.זה חינם

 

תוכן פוגע