צמות!!!
בקשות לעשיית צמות נא להתקשר למספר הטלפון:0548054110(רק לבנות כיתת ד'3 בן גוריון יכולה להתקשר)
אפשרויות סוגי הצמות-
צמה סינית 
צמה צרפתית 
צמה רגילה 
צמות בכול השער
או אחר.............................   
                 
תוכן פוגע