האתר הפ33תי

?מה משוטף בין סנובית לקומקום?

איך יודעים שנפל כסף

מה מצחיק בחזיר שיש לו נחירים גדולות

נכון תינוק בכיין בוכה

ממש מצחיק אני רוא נמשיך

 

 

עד

 

 

עד

 

עד

 

 

 

עד

 

 

היי מה המצב פ33ה

תוכן פוגע