חנון או קול

 

 

ענו על השאלה אם עניתם כן אתם לא אגלה!!!!!!!!!!

 

נמעס לך לפעמים מבית הספר?

 

ןכ לקו !

אל ןחנו!

תוכן פוגע