ראשי תיבות:

הוראות:אני כותבת לכם מילה ואתם צריכים להמציא למילה ראשי תיבות.

ענ"ק-

קצ"פת-

בלו"ן-

בו"שם-

מח"שב-

שע"ון-

רשי"מה-

כי"ף-

מש"חק-

תמו"נה-

ישרא"ל-


תוכן פוגע