התוכנה פתוכנה הובדת על התקנה

ריצים את התוכנה הי בכסף בלי קסף זה על דיסק אם קסף זה רק התקנה

אוקי

 זה בעמודים 100 לינקים

תוכן פוגע