מוזיקה הכי טובה שתידעו לנגן


A
 
A
 
 
 
A 7
 
A 7
 
 
 
+A7
 
+A7
 
 
 
A m
 
A m
 
 
 

 
שלב ראשון  B 7
 
שלב ראשון B 7
 
 
 
שלב שני B 7
 
שלב שני B 7
 
 
 
שלב שלישי B 7
 
שלב שלישי B 7
 
 
 
שלב סופי B 7
 
שלב סופי B 7
 
 
 

 
 
C
 
C
 
 
 
C 9
 
C 9
 
 
 
+ C 7
 
+ C 7
 
 
 

 
D
 
D
 
 
 
D 7
 
D 7
 
 
 
+ D 7
 
+ D 7
 
 
 
D 9
 
D 9
 
 
 

 
D m
 
D m
 
 
 
D m 7
 
D m 7
 
 
 
E
 
E
 
 
 
 

 
E m
 
E m
 
 
 
F
 
F
 
 
 
G
 
G
 
 
 
G נוסח שני
 
G נוסח שני
 
 
 

 
A 4
 
A 4
 
 
 
A 6
 
A 6
 
 
 
(2) A 6
 
(2) A 6
 
 
 
4 ,A 7
 
4 ,A 7
 
 
 

 
A dim
 
A dim
 
 
 
A m 7
 
A m 7
 
 
 
(2) A m 7
 
(2) A m 7
 
 
 
+ A m 7
 
+ A m 7
 
 
 

 
B b
 
B b
 
 
 
B dim 7
 
B dim 7
 
 
 
D dim
 
D dim
 
 
 
D m 6
 
D m 6
 
 
 

 
E m 6
 
E m 6
 
 
 
E 4
 
E 4
 
 
 
E 7 , 4
 
E 7 , 4
 
 
 
E 7 , 9
 
E 7 , 9
 
 
 

 
+ E 7
 
+ E 7
 
 
 
G 4
 
G 4
 
 
 
 

תוכן פוגע