בדיחות אבל מאוד מהממות

נשר בבר

נשר ניכנס לבר ומבקש מהברמן:"תביא לי בירה בבקשה!"

הברמן עונה לו:"אתה יודע שיש בירה על שמך?"

"מה יש בירה נחום?" חחח...

מתחת לסלע

ש:מה קרה לt-shirt מתחת לסלע?

ת:היא חולצה

הבנתם t-shirt זה חולצה והt-shirt חולצה שזה אומר נחלצה!!!

הצלצול בשביל המורה

ילד ניכנס באיחור לכיתה.

המורה שואלת:"למה ניכנסת באיחור?"

"הצלצול בשביל המורה"


תוכן פוגע