--- אתר בבניה ---

  יש מפה שמראה כל אחד ואחד מכן והתוכנה יכולה להראות איפה נימצא/ת האיש/ה,

מה עושה האיש/ה, ועל מה מדבר/ת האיש/ה, ובאיזה רחוב הוא נימצא, איך

קוראים לו, מה  הוא עושה כל דקה כל יום, ומה יש לאיש/ה בבית.

תוכן פוגע