גאליס

                                     תובל      \\      יונתן

תובל שפיר הנקרה בסדרות גאליס והחולמים יונתן.בחולמים הוא חיי במלונה (בית יתומים)

מגלה שבמרתף המלונה יש מנהרה המובילה לחדר בו עושים את הטקס (פתיחת האבן)

וגם מגלה שאלכס (הטבח ) ניצל אותו כדי שיוכל לקבל את המשאלה לעצמו .אבל

בין כל הטרוף הזה הוא ודני מתאהבים זה בזה. בגאליס הוא מנסה למצוא את לוחות הגורל

 ונינה אוזרת לו מוצה מנהרה המובילה לחריתהשל פרצופו לאחר כמה ימים הוא רואה בעיניים בחריתה הוא מוצה כדור אשר מרא את מפת הכוכבים ומבין שהכדור יכח אותו ואתנינה ללוחות

וחוזר למלונה . זהו זה תפקידו של תובל שפיר בסדרה גליס והחולמים

תובל\יונתן

תוכן פוגע