מי שתיכנס לאתר הבנות שלי פשוט תיתעלף נ.ב הכניסה לילדות מעל גיל תשע אסורה נ.ב2 הכניסה לבנים אסורה

חדשות אתר הבנות שלי

שינוי רקע שמתן לבבבבבבב

בדיחות אתר הבנות שלי [בדיחות לא אמיתיות מספר בדיחון לילדים שאוהבים לצחוק]

1.איש אחד יושב במיסעדה ואומר למלצר הי מלצרתיראה איזה תרנגולת שמת בצלחת שלי יש לה רגל אחת ארוכה ורגל אחת קצרה אומר המלצר אז מה אתה רוצה לאכול את התרנגולת אושאתה רוצה לירקוד איתה

2.מה זה גדול אדום ואוכל סלעים

אוכל סלעים האדום הגדול

3.מה זה שחור ולבן שחור ולבן שחור ולבן

פינגווין מתגלגל במורד הגיבעה

4.החולה דוקתור דוקתור אבד לי הזיכרון

הרופא מתי זה קרה

החולה מתי קרה מה

5.משוגע אחד טיפס על הגג הגבוההשל בית המשוגעים וצעק נימאס לי ליחיות אני קופץ מהגג

מיד היתאספו ליד הביניין הגבוה הרבה אנשים וגם המישטרה ומכבי אש הגיעו למקום כולם ניסו לשכנע את המשוגעשלא יקפוץ מין הגג אך המשוגע המשיך לצעוק אני קופץ פיתאום יצא משוגע אחר מבית המשוגעים ואמר לכולם זוזו הצידהאני אוריד אותו מהגג נעמד המשוגע ליד הביניןהוציא מכיסו סכין גילוח וצרך לעבר המשוגע שעל הגג אם אתה לא יורד מיד מהגג אני חותך את כל הביניין בסכין שלי שמע זאת המשוגע שעל הגג ומיד ירד למטה שאלו אותו האנשים למה ירדת מהגג הצביע המשוגע על המשוגע עם הסכין גילוח ואמר בלחש ההוא משוגע עם הוא אומר שהוא יחתוך את כל הביניין בסכין הוא עוד מסוגל לעשות את זה

תוכן פוגע