עמוד יעסוק בשירים לילדים [:) : 

 

שיר ראשון השפן הקטן   

 

 

 

 

השפן הקטן שכחחך לסגור דלת עיצצתננ וקיבל נזלת לללללה לה לה לה לה לה אפצוי הביתים חוזרים מהתחלה 

תוכן פוגע