פה אחדש על דנה פרידר ,הספר מה קורה בעולמה ו

                   מה היא מתכננת

 

 

 

           

                    

                    

               

                     

     

                    


                       

            

תוכן פוגע