אליעדנק 

עודעה

ניפתח עסק

שאתחיל למכור לקיים

ברחוב סיירת הדוחיפת 15

כומה 2 דירה 4 כניסה ב

אושים לקיים במקום

תודה.

 

                           

                                                  

                  

 

           

                           

 

תוכן פוגע