יולי                                   דני                  יונתן 

                 ניבחרת השחקנים הראשיים של הסדרה

    

      דורי                       ליעם                נינה   

     

תוכן פוגע