האתר '' סודות הבנות '' מיועד רק לבנות .

באתר זה יופיעו בנות וסיפורם .

בנות אלה יצתרכו להירשם לתר כדי לקבל :

עצות , משפטים יפים , תשובות לשאלות וכדומה .

יש דף כיצד להיות מקובלת איך למשוך בנים ועוד ..

האתר עדיין בתהליכי בנייה .

תוכן פוגע