סיפור אפילו שאני לא רציני

קפץ הלך אמר

מה זתומרת אמר מישהו

                                                                       סוף אמתי שאני לא רציני חח

תוכן פוגע