מאמנת-רומי

קפתן שוער-אורי

אתכפה-שחר,נאור,עידו

קשרים-שירזי,עפרי,מיכאל,דין

אגנה-יעל,ברי,דניאל,ליאור

 

תוכן פוגע