באתר ייהיייה מלא עיידכווניים ודבריים ובווסף ייהייה פיינת טוויטר שתתעדכן כל הזמן 
האתר ייכול להייות האתר הכיי מוווושקע והכייי יייפה
אבל בליי תגוובוות ופיירגוון !
ואז כל מה שאני תכוונת לעשוות לא ייהיה את זה !
באתר ייהייה פיינת הזמנוווות שבה תכתבוו בתגוובות הזמנה . כל הזמנה שתייהיה מווכנה תתעדכן בדף ♥
כמוובן שאם עווד שבווע אין אפילו לא תגוובה אחת .. האתר נסגר !
האתר בשייפווצייים .. אז בבקשה בליי צחוקיים . זה לא קל לבנוות אתר !!!!תוווודה D  :
ובייושיים D ;

*העייצוב על יידיי גל : )
כל הלווקח חייב לתת קריידייט ♥

 

תוכן פוגע