כמעט מלאכים -הטיין אנגלס ♥

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

שלווום לכוולם וברווכיים הבאיים לאתר הכיייי שוווה ברשת של כאסיייייייי אהבת חיייינו ♥
כדיייי לדעת עוווווד על האתר ומה עוומד להייות בווו בעווד שבוווע לחצוו על דף "מה באתר ? "
וגלווווו D ;


*העייצוב על יידיי גל וכל הלוווקח חייב לתת קריידייט
אז האתר פווותח בספיישל לאליי הדייוסה ♥

 

 

עייצווב שאני עשייתיי D ;

 

 

תוכן פוגע