זה בית אתבלבלתי....

 חחחח.....                                                              טוב זהו זה זה חדר לילדה.......

חדר

חדר

אני בנתים זהו.שעה 16:14

:וזה חדר גם לילדה.

חדר

תוכן פוגע