שם ני 91  

55נ  

שךום אוהבת רותחם                

תוכן פוגע