היי נתחיל במיקמקודים מהיומן של מיקמק-זכרו זה מתחיל מתאריכים מסוימים והלאה:

JRN74UT8 -עובד מה-7.9.2011

JRNK827D-עובד מה-7.10.2011

JRNF5JJ2-עובד מה-7.11.2011

JRNA15JJ2-עובד מה-17.12.2011

JRNW3G5G-עובד מה-8.1.2012

והשאר לא בדקתי בינתים ביי:)

תוכן פוגע