היי ומה נישמה משעמם לך אוהבים לעשות כיף קניות ולהיות למלכים או ראש העיר או מנהל או מה שהו כזה אז פה אתם מתחלים ... :לעשות קניות ועבודה וכסף ומשחקים ופרסים והכול בשביל ליתפרסם אם הדמות שלך ולהיות אתם יודעים מה נכון ספרתי באתחלה ...!
חופש שמח וחג שמח ופסח שמח וכול מה שאתם רוצים !!!
תוכן פוגע