ייהלי ה לא בסדרז   

יהלי אתה לא בסדר  

 יובל אמר

         
         

תוכן פוגע