שלום לקול מאריצי

 

פי ניס ופרב אבתי לכם ארבה דברים וכול יום אי דקנים וכל יום אידקון חדש                                                                                                                      

 

תוכן פוגע