להגיע עד הסןף

הדיברות לתלמיד המיצטיין...
 
  התלמיד המצטיין:
1.לעולם לא יאחר לביצפר
2.לעולם לא יעתיק במבחן
3.תמיד יכין שעורי בית
4.תמיד ישתתף בשיעור
5.ישקיע בלימודים
6. תמיד יתכונן למבחן
7. לא יתחצף למורה
8.לא ירביץ ויקלל את חבריו לכיתה
9.תמיד יקבל תעודה טובה
10.תמיד ישמור על סדר וניקיון
11. תמיד יעשה מעבר למוטל עליו
תוכן פוגע