להגיע עד הסןף

עשרה ורדים עבורך
     

 

 

 


ורד ראשון לאושר


ורד שני לכנות ויושר


ורד שלישי לשגשוג


ורד רביעי לרווחה


ורד חמישי לאהבה וחיבה


ורד שישי לחברות נדיבה


ורד שביעי לידע וחוכמה


ורד שמיני למשפחה חמה


ורד תשיעי לבריאות


ורד עשירי לידידות

 
תוכן פוגע