להגיע עד הסןף

מזברה וכלב ים יוצא ...(?)
מפרה ומלטאה יוצא...(?)
מדג וברווז יוצא...(ברדג?)
מסנאי וקרנף יוצא...(סנרנף?)
מג'ירפה וקנגרו יוצא.... (קנגרף?)
 
 
 
 
ומחתול והיפופוטם יוצא ... (?)
 
 
 
 
תוכן פוגע