להגיע עד הסןף

שימו את העכבר על הריבוע הריק ו...

קוד


 

פרח:

קודתות:

קודכוכבים:

קודכוס קפה:

קודחציל:

קודדובי כחול:

קוד


שפן סגול:

קודתפוח הפוך:

קוד


לב:

קוד


דובדבנים:

 

קודסוכריה על מקל:

קודשפן סגול:

קודתפוח:

קוד


 

 

תוכן פוגע