שלום בואו לעתעדקן בכל פעם...

ברביבחרו זאת עולה שתיים עשרה דולרהיפיפיה הנרדמתארניבחרו זה עולה מתייםו 

תוכן פוגע