המספר שכתוב זה מספר השאלה והאות זה התשובה

 

1.-ג

 

2.-ב

 

3.-א

 

4.-ב

 

5.-ג

תוכן פוגע