1. לכבד

2.לכבל ממתקים משמות באולם שלנו כסף

3.לחבד אנשים חשובים כמו את המלך והמלקה

תוכן פוגע