מי צריך לשתות את הנסיוב?

מונדו

מי מופיע על הדף הראשי של המיקמקון?

מיקיאוולי

כמה שירים גי'מבו הספיק לכתוב בשלושים שנה?

ארבעה

איזה ספרה מופיע על הקסדה של מקס?

שלוש

חייבים לעשות משהו לפני שגי'מבו יהפוך ל...

טוסט

היכן נמצא הנסיוב?

מבחנה

בתוך מה סאני החביא את הנסיוב?

זבוב

לאיזה עולם נשלח גי'מבו?

פרה הסטורית

מקס בטעות נשלח ______ שנה קדימה

שלושים

עקב תקלה המשחק הפך ל...

מכונת זמן

תוכן פוגע