על מה ראש העיר דגר?

ביצה

לפי הסיפור של סאני חטפו את מקס...

חייזרים

כל כמה זמן הציפור יוצאת מלועה הר הגעש?

מאה שנים

לפי הסיפור של זואי מקס מטפל בזקנה שגרה ב...

קצע היער

איזה ציפור בקעה מהביצה?

מקמקן

מה הפרס בתחרות הקליפים?

גיטרה

כימבו חושב שמקס הפך ל...

מיק-זאב

מה אלוויס חטף מהתיק של מקס?

משרוקית

מה אלכסיס אמרה שיש למקס?

חברה

איפה מקס טייל במקום לבים את הקליפ?

הר הגעש

תוכן פוגע