זואת בלום המהממת האלה החיות של האבה וחיות אבל יש עוד אמון חיות

טוב ברוחים הבאים אני יגיד לחם את השמות של כול הפיות טקנה תחנולוגיה בולום אש סטלה אור מוזה מוזיקה לילה בועות פלורה טבע רוקבסי חיות נבולה הפיה של השלום מורגנה המלכה של הפיות הארציות פיות הרציות עוד פית טבע חזקה מאודדדד טקנה בלום סטלה מוזה פלורה לילה ורוקסי הם חבורות בנות ויונקס והחברים של בנות ויונקס עם בלום וסקאי סטלה וברנדון מוזה וריבן ליליה ונבואטקנה וטימי רוקסי ואבא שלה והכלב שלה כי היא הפיה של החיות אז יש לה הרבה חיות ורוקסי הפי החרונה מיכדור הארץ ויש קוסמים שהם רוצים לקחת את המעגל הלבן והמגל הלבן הוא הנשק הכי חזק שישי לפיות ואחשו תקירו את האויבים שרוצים לקחת את המעגל הלבן אוגרון דואמן ועודוהינה סטלה המהממת הפיה הזוארת מי בני בנותהינה הבגדים של החנות האבה וחיות וכול אחת מחזיקה את החיה של והחיות הם גם עפותזואתי פלורה היא מהמת זואותי ליליה הזוארת והמהממת ניפגש אודפעם עים דברים דשים

תוכן פוגע