אני הייתי במקום האמיתי והייתה משימה שטל היה צריך לישבור 10

     בייצים  ולהפריד  בין החלמון לחלבון  בדקה

 

תוכן פוגע