אתר מיוחד לבנות ולבנים אבל החשיבות של האתר זה להתיחס לבנות ביגלל שהבנים מתיחסים הלהם כמו זבל ולהראות להם שהבנות שולטות טובות כמו הבנים ושה הבנים לא שולטים יותר מהבנות ושגם הבנות שוות משהו ולא רק הבנים ואני מדברת בתור בת אומרת את זה ואני יודעת מה אני אומרת 

תוכן פוגע