02-09-2011  קצת עלwwe

הwwe הוא אחד מענפי הספורט והבידור האהובים בעולם

הwwe נוסד בשנת 1935 על ידי סבא של וינס מקמהון שהיה

יושב ראש הwwe הוא פיתח את ענף הספורט הזה מאגרוף

מקצועי.

תוכן פוגע