הכניסה מותרת היציאה מיותרת.........(לבנים לא)..............