juicyfrot

שלום לילדים שמספיק גדולים כדי לדעת קרוא וכתוב ובשביל אלה שלא שפשוט יקראו להורים שלהם ודי עם הטלפונים למערכת! תקשיבו רציתי לקחת את האמת  האמיתית שלי ולעשות על זה אתר כמה פעמים שמעתם את המשפט''לך תעשה שיעורים נהנהנהנה!'' '

'מתי כבר תוריד את הזבל'' או ''תפסיק לבהות בטלוויזיה'' זה מעצבן מי שלא מסכים איתי שיצא מהאתר ברגע זה! טוב באתר שלי גם תמצאו את מה שצריך להגיד על זה ופינת ספר נולד שבו אשלח את כתב הספרות שלי שיבדוק ספרים וכמובן צצ רץ פינת הבדיחות רכילויות וקטילות  וכמובן המדריך לכדורגל שיכתוב המסי הבה רום עזרא אז הנה זה בא עוד סיבה להיכנס לאינטרנט!

תוכן פוגע