פותר הבעיות ונותן העצות

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

 

שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל

וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

 

 

בבבבבבבבררררררוווווווווווווככככככככככיייייייםםםםםםםםם

 

ההההההההבבבבבבבבבבאאאאאאאאאיייייייייייםםםםםםםם

תוכן פוגע